• Máder László (1939-2017) : Népdalszótár

Mind ismerjük a bojtár szót, de hányan tudjuk megmondani, mi a dolga? S ha rossz fát tesz a tűzre, és áristomba zárják, mi az? Mit visel, aki fuszlikot vesz föl? Persze, tudjuk, hogy a főispán meg az alispán valamiféle elöljáró, de milyen is? A gyíklesőt vajon a kövek közt keressük, vagy a fegyverek sorában? Az egyik legismertebb népdalunkban megénekelt csitári hegyeket merre találjuk a térképen? Ha – átvitt értelemben – ösztökélünk valakit, vajon létezik-e ösztöke, amiről ez a „bökdöső” mozdulat a nevét kapta? S az utazólevél fogalmát pontosan értjük, ha az útlevéllel azonosítjuk?

Hosszú a sora azoknak a népdalainkban fellelhető, nem vagy félreértett szavaknak, amelyeket csak szajkózunk, mert a szájhagyományban úgy tanultuk, vagy a nem gyermekkorban belénk ivódott népdalok kései megismerésekor megértési korlátokat állítanak elénk. Ezek titkát fedi fel Máder László Népdal-szótára. Máder négy évtizeden át volt tudományosan pontos, de mindig közérthető és élvezetes népzenei műsorok szerkesztője a Magyar Rádióban. E küldetés vezette hézagpótló szótára létrehozásához is.

Írjon vélemény

Please login or register to review

Máder László (1939-2017) : Népdalszótár

  • 4.97€

  • Nettó ár: 4.97€